Sơ đồ cáp kết nối màn hình TOPRX với PLC XBM

Sơ đồ cáp kết nối HMI M2I - TOPRX series với PLC LS - XBM series qua cổng CNET RS-232C

Download: XBM_CNET_Comm_Cable.pdf

Xin cảm ơn vì sự quan tâm của bạn với sản phẩm của chúng tôi.

Trân trọng kính chào,

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng - TOPRX series

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng Màn hình cảm ứng HMI công nghiệp M2I

Dịch bởi Lê Minh Tuấn từ TOPRX Hardware Manual

Chương 1: An toàn khi sử dụng

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Thông số kỹ thuật chung

Chương 4: Các bộ phận và chức năng

Chương 5: Giao tiếp

Chương 6: Lắp đặt

Chương 7: Đấu dây

Chương 8: Bảo trì

Chương 9: Ký hiệu cảnh báo

Chương 10: Nhãn hàng

 

Download: TOPRX_HWManualVN.pdf

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng - TOPRW series

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng Màn hình cảm ứng HMI công nghiệp M2I

Dịch bởi Lê Minh Tuấn từ TOPRW Hardware Manual

Chương 1: An toàn khi sử dụng

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Thông số kỹ thuật chung

Chương 4: Tên gọi từng bộ phận và Thông số kỹ thuật chung

Chương 5: Giao tiếp

Chương 6: Lắp đặt

Chương 7: Đấu dây

Chương 8: Bảo trì

Chương 9: Ký hiệu cảnh báo

Chương 10: Nhãn hàng

Download: TOPRW_HWManualVN.pdf

Phần mềm [TOPR/RX/RW/PCVIEW] TOP Design Studio V1.4.11.51

Phần mềm sử dụng cho dòng sản phẩm TOPR/TOPRX/TOPRW/TOPRE/TOPRH, TOP-PCVIEW, TOP-VIEW.

------------------------------------------------

* Phần mềm: TOP Design Studio

* Phiên bản: V1.4.11.51

* File1: Tập tin cài đặt TOP Design Studio 

* File2: Hướng dẫn sử dụng TOP Design Studio

Cập nhật ngày 05/04/2021

------------------------------------------------

Download: liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyên tắc bố trí thiết bị cho tủ bảng điện

Ngoài việc lắp đúng sơ đồ nguyên lý các thiết bị cần phải chắc chắn, đảm bảo an toàn, dễ dàng khí sửa chữa và tính mỹ thuật. 

Những nguyên tắc cơ bản khi bố trí thiết bị trong tủ bảng điện:

1. Nguyên tắc khối lượng: Những thiết bị nặng đặt dưới thấp, những thiết bị nhẹ bố trí trên cao

2. Nguyên tắc phát nhiệt: Thiết bị ít phát nhiệt bố trí dưới thấp, những thiết bị phát nhiệt nhiều bố trí trên cao

3. Nhóm họ linh kiện: Cùng một nhóm họ linh kiện thường có kích thước và hình dáng giống nhau nên gom lại đặt một chỗ

4. Chức năng của thiết bị: Cùng một chức năng hoạt động thì đặt gần nhau để dễ dàng kiểm tra, sửa chữa