Hướng dẫn lắp đặt phần cứng - TOPRX series

Hướng dẫn lắp đặt phần cứng Màn hình cảm ứng HMI công nghiệp M2I

Dịch bởi Lê Minh Tuấn từ TOPRX Hardware Manual

Chương 1: An toàn khi sử dụng

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Thông số kỹ thuật chung

Chương 4: Các bộ phận và chức năng

Chương 5: Giao tiếp

Chương 6: Lắp đặt

Chương 7: Đấu dây

Chương 8: Bảo trì

Chương 9: Ký hiệu cảnh báo

Chương 10: Nhãn hàng

 

Download: TOPRX_HWManualVN.pdf

Lượt xem: 2672