DAQMaster - Phần mềm quản lý thiết bị Autonics

DAQMaster là một phần mềm quản lý thiết bị của Autonics như điều khiển nhiệt độ, đồng hồ tủ điện, đồng hồ đo xung, các bộ đếm, Konics recoder,...

DAQMaster có giao diện điều khiển cho người dùng thật dễ dàng và thuận tiện quản lý các thông số và giám sát nhiều thiết bị cùng lúc.

CÁC TÍNH NĂNG

1. Hỗ trợ nhiều thiết bị

- Kiểm tra đồng thời nhiều loại thiết bị và cài đặt các tham số

- Kết nối đồng thời nhiều thiết bị với các địa chỉ khác nhau cho một thiết bị đơn lẻ.

- Sử dụng thiết bị đầu nối Modbus Remote cho phép sử dụng các cổng RS-232.

2. Nhận biết thiết bị

- Sử dụng quét thiết bị để tự động tìm kiếm nhiều thiết bị (khác địa chỉ) được kết nối với nhau.

3. Giao diện người dùng tiện lợi

- Sắp xếp tùy ý các cửa sổ cho việc kiểm tra dữ liệu, các thuộc tính, và các dự án. Lưu lại dự án cũng như lưu lại cách xếp đặt màn hình.

4. Quản lý dự án

- Bạn có thể lưu thông tin thiết bị được thêm vào, xếp đặt màn hình kiểm tra dữ liệu, và chọn nguồn gốc I/O như các tệp dự án. Mở các tệp dự án để tải các cài đặt đã lưu. Cung cấp danh sách dự án cho việc quản lý tệp dự án dễ dàng và đơn giản.

5. Lưu nhật ký dữ liệu

- Khi kiểm tra, lưu các tệp bản ghi dữ liệu dạng tệp dữ liệu DAQ-MASTER (.ddf) hoặc dạng CSV (.csv). Mở các tệp đã lưu định dạng .csv trực tiếp từ Microsoft Excel.

6. Phân tích dữ liệu

- Phân tích đồ thị và biểu đồ từ tập tin .ddf sử dụng chức năng phân tích dữ liệu của phần mềm DAQMaster. Lưu biểu đồ dạng tập tin .rtf, .txt, .html, hoặc .csv trong Data Grid

7. In bảng báo cáo

- In bảng báo cáo các thiết bị kết nối Modbus. Bảng báo cáo có thể lưu dạng .html và .pdf

8. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

- Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung. Để thêm 1 ngôn ngữ khác, có thể tạo tập tin trong thư mục Lang, đặt tên và lưu lại.

9. Hỗ trợ ngôn ngữ script

- Sử dụng ngôn ngữ lập trình Lua Script và hoạt động với quá trình xử lý I/O khác nhau cho các thiết bị khác nhau.

Lượt xem: 3918