Nguyên tắc bố trí thiết bị cho tủ bảng điện

Ngoài việc lắp đúng sơ đồ nguyên lý các thiết bị cần phải chắc chắn, đảm bảo an toàn, dễ dàng khí sửa chữa và tính mỹ thuật. 

Những nguyên tắc cơ bản khi bố trí thiết bị trong tủ bảng điện:

1. Nguyên tắc khối lượng: Những thiết bị nặng đặt dưới thấp, những thiết bị nhẹ bố trí trên cao

2. Nguyên tắc phát nhiệt: Thiết bị ít phát nhiệt bố trí dưới thấp, những thiết bị phát nhiệt nhiều bố trí trên cao

3. Nhóm họ linh kiện: Cùng một nhóm họ linh kiện thường có kích thước và hình dáng giống nhau nên gom lại đặt một chỗ

4. Chức năng của thiết bị: Cùng một chức năng hoạt động thì đặt gần nhau để dễ dàng kiểm tra, sửa chữa

 

Lượt xem: 2001