Hướng dẫn giải pháp tự động hóa - Schneider Electric

Thị trường và khách hàng

Để thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, để giải quyết với sức ép chi phí cao và tạo ra lợi thế đối với các đối thủ cạnh tranh, những nhà sản xuất buộc phải rút ngắn vòng đời của sản phẩm và luôn đổi mới để đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng được nhanh nhất. Những nhà sản xuất làm việc dựa vào hai tiêu chí: liên tục giảm chi phí và luôn đổi mới những sản phẩm chính.

Với những lý do trên, nhiều nhà sản xuất đã tập trung vào việc tìm kiếm thị trường và cắt giảm những hoạt động phụ. Hơn nữa họ ngày càng nâng cao sự thích nghi và tính linh hoạt của quá trình phát triển của sản phẩm. Trong vòng 20 năm trở lại đây, xu thế hỗ trợ những thiết kế mới, quản lý và thực hiện các dự án thông qua những trung tâm liên kết và các nhà sản xuất gốc (OEM) đã được chấp nhận rộng rãi. Những nhà cung cấp các giải pháp tự động đã trở thành các cộng tác viên không thể thiếu của thị trường và được chuyên môn hóa trong một số các ứng dụng nhằm trở thành các cộng tác viên tin cậy, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro.

Với cơ cấu mới có quy mô lớn, những nhà thiết kế máy có thể mở rộng thị trường của họ nhằm trở thành những chủ nhân nắm rõ công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Do vai trò chuyên sâu trong kỹ thuật cũng như sự phức tạp cuả thiết bị ngày càng cao, dẫn đến những nhà thiết kế máy phải mở rộng phạm vi hiểu biết chuyên môn của họ.

 

Với những nhà thiết kế máy, thời gian đưa ra những sản phẩm mới cho thị trường đã được giảm xuống để phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng. Áp lực về thời gian đã bắt buộc các nhà cung cấp thiết bị cho những nhà thiết kế máy và tủ điều khiển phải tăng cường khả năng cung cấp các giải pháp tổng thể.

Những nhân tố khác như những trung tâm liên kết và các nhà sản xuất gốc (OEM), đã theo xu thế như trên. Giá trị chính yếu được tạo ra bởi những nhà tích hợp hệ thống đó là những đặc trưng của hệ thống (chọn một giải pháp theo đặc tính và hiệu suất thực hiện trong trường hợp cụ thể). Họ có vị trí trung gian trong việc lựa chọn nhãn hiệu. Tiếp theo sự mở rộng những hoạt động kỹ thuật của các nhà sản xuất, những trung tâm liên kết đã cung cấp nhiều tính năng cho các sản phẩm điều khiển trong công nghiệp và tự động hóa.

Những nhà sản xuất trong khi tập trung vào các hoạt động chính đã làm tăng gấp đôi trách nhiệm đối với những nhà cungcấp của họ: giảm tổng chi phí và đảm bảo chất lượng của việc phân phối. Ngược lại, nhà cung cấp giao cho họ việc chọn giải pháp thích hợp. Quyền quy định đã được chuyển giao, những công ty trung gian thường khuyến cáo những giải pháp tổng thể hơn là những sản phẩm riêng biệt.

Những trung tâm liên kết, các nhà sản xuất gốc (OEM), những nhà thiết kế máy và tủ điều khiển có trách nhiệm nhiều hơn trong việc cung cấp các giải pháp, họ đòi hỏi những nhà cung cấp sản phẩm của họ phải tỏ ra hiểu biết sâu đối với các ứng dụng ngoài kiến thức liên quan tới sản phẩm.

Công nghệ

Sự phát triển công nghệ đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường tự động hóa và điều khiển để đáp ứng những nhu cầu ưu tiên của khách hàng:

Giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường

Giảm giá thành sản phẩm.

Tối ưu việc lắp đặt vận hành.

Nâng cao độ linh hoạt (chuyển đổi nhanh quy trình sảnxuất)

Truy cập thông tin cũng như bảo trì theo nhu cầu cuả hệ thống thực hiện sản xuất để tối ưuchiphí sản phẩm và giảm thời gian ngừng.

Những  mối quan tâm kể trên được xem như một đòi hỏi về kỹ thuật để phát triển nhanh hơn (tiếp cận chức năng) dựa trên cơ sở những thiết bị tổng quát hơn.

Hướng tiếp cận theo nguyên tác truyền thống và tập trung (Nhà sản xuất tích hợp máy tính với quy trình rời rạc và hệ thống tổng thể thiết bị với quá trình liên tục) vào cuối những năm 90 đã trở nên lỗi thời. Nó được thay thế bởi cấu trúc phân tán hơn, bằng cách phân chia những chức năng tự động hóa (xử lý, điều khiển công suất, an toàn) sao cho phù hợp tốt hơn (một cách độc lập) các chức năng của quy trình cục bộ.

Triết lý "web" theo quan điểm từ trên xuống dưới là do việcsinh ra Ethernet và giao thức TCP/IP, bắt đầu với những PLC lớn và phức tạp và sau đó phát triển thành những PLC với các thiết bị thông minh. Sự kết hợp giữa Ethernet và công nghệ web đã cho phép việc kết nối trực tiếp từ dưới lên trên khi tích hợp những chức năng giao tiếp và khả năng xử lý cục bộ,khi liên tục chia sẻ thông tin với nhau, và đưa ra những khả năng mới. Những thiết bị này được gọi là thiết bị thông minh.

Song song đó những tiêu chuẩn mạng đã được chấp nhận một cách rộng rãi, dẫn đến những việc rút gọn số lượng các tiêu chuẩn. Ngày nay một tỷ lệ lớn các bộ phận đượcnối trực tiếp đến mạng băng thông rộng. Đây là kết quả của việc kết hợp hiệu quả của công nghệ web, các tiêu chuẩn mạng, việc giảm chi phí nhanh và việc thâm nhập điện tử trong các thiết bị cơ điện.

Trong hơn mười năm trở lại đây, các công cụ tự động hóa và các ngôn ngữ lập trình đã phát triển nhanh chóng, chuyển từ phát triển phần mềm riêng cho thiết bị sang phát triển phần mềm lập trình được chuẩn hoá. Ngôn ngữ lập trình các thiết bị tự động (PLC) đã liên tục phát triển theo phương pháp tiếp cận chức năng. Việc thay đổi này có những lợi ích sau: giảm thời gian cho việc mã hoá, tăng tính sử dụng lại các chức năng lập trình sẵn, tạo khả năng chia sẻ các đối tượng đa chức năng giữa người sử dụng.

Hơn thế nữa, thông tin tạo ra bởi các công cụ khác nhau có thể truy cập dễ dàng thông qua một công cụ cộng tác và chia sẻ cơ sở dữ liệu chung, cải tiến một cách cơ bảng việc quản lý các thông tin (các thông số, các biến,...)

Kết luận

Schneider Electric đóng vai trò một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường tự động đang đối mặt với những thách thức trong thương mại và công nghệ trong khi vẫn bảo hộ sự đầu tư mà khách hàng đã tiến hành và trong việc họ mong đợi các dịch vụ có tính lâu dài và tính tương thích.

Để thoả mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng cho những giải pháp và chú ý đến sự tiến bộ của công nghệ, Schneider Electric đã phát triển các "Các giải pháp tiếp cận" dựa trên các cấu trức tự động hoá xuất phát từ những dòng sản phẩm tốt nhất. Mục đích "Các giải pháp tiếp cận" của Schneider Electric là cung cấp cho các nhà thiết kế máy và đặt biệt là các nhà tích hợp hệ thống các cấu trức tự động hoá đã hoàn toàn được kiểm tra và chuẩn y, nhằm có thể xác định giải pháp thích hợp mà họ đang tìm kiếm.

(Hướng dẫn giải pháp tự động hóa - Schneider Electric)

Lượt xem: 3080