Cộng tác viên Kiến Tạo 2018

Không phải người bạn nào cũng có thể làm đối tác và không phải khách hàng nào cũng có thể là bạn bè.

Không dừng lại ở thương mại điện tử, Kien Tao Engineering luôn tìm kiếm người tài năng nhằm nâng cao chất lượng Sales & Service.

 

Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón những người tài năng cùng chung chí hướng!

 

Mọi chi tiết xin liên hệ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Lưu ý: Chúng tôi không nhận phỏng vấn qua điện thoại

Lượt xem: 1288